Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Trung Kiên-Thứ ba, ngày 08/07/2014 19:33 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc về chính sách dân tộc. (Ảnh: VGP)

Phát biểu trong buổi làm việc với Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc thực hiện thiết thực và hiệu quả chính sách dân tộc quyết định tới sự ổn định của đất nước và thể hiện tính ưu việt của chế độ.

Sáng nay (7/7), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành về chính sách dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc mang tính chất đánh giá lại các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ, ngành cần quán triệt những đường lối và chủ trương của Đảng về công tác dân tộc, để từ đó đề ra được những chính sách đặc thù thiết thực và hiệu quả để phát triển vùng đồng bào các dân tộc ít người trong cả nước.

Theo báo cáo của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, hiện 53 dân tộc thiểu số chiếm hơn 14% dân số, đang sống ở 56 tỉnh, thành trong cả nước. Trừ người Hoa, đa số đồng bào các dân tộc thiểu số đều sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Sau 30 năm đổi mới, các vùng dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi, tiến bộ vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, trong đó thành tựu lớn nhất là mọi người thuộc các dân tộc đều có quyền bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, nhờ có sự đầu tư của Nhà nước nên kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, sản xuất, văn hóa – giáo dục, hệ thống chính trị ở các vùng đồng bào dân tộc đã có sự thay đổi rõ rệt. Đồng bào dân tộc thiếu số luôn tuyệt đối tin tưởng vào Đảng.

Theo Ủy ban Dân tộc, hiện nay Nhà nước đang có 130 chính sách về dân tộc được thể hiện trong 37 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ và 140 Quyết định của Thủ tướng. Đây được coi là hệ thống chính sách khá toàn diện, đầy đủ và phủ kín các địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, hiện cả nước vẫn có trên 2 nghìn xã đặc biệt khó khăn và hơn 18 nghìn thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 45%.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng chỉ ra 10 khó khăn thách thức lớn và cơ bản trong vùng dân tộc thiểu số trong cả nước. Trong đó, một nguy cơ không thể coi nhẹ là trong cơ chế thị trường, các dân tộc thiểu số thuộc nhóm các cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Ở nhiều nơi, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất tăng đang làm thu hẹp không gian sinh tồn tự nhiên của các dân tộc thiểu số. Bản sắc văn hóa tốt đẹp của nhiều dân tộc bị mai một, đi cùng với sự bất bình đẳng về chính trị chưa được thu hẹp.

Tuy nhiên, Hội đồng dân tộc cho rằng, không nên coi chính sách dân tộc là sự hỗ trợ mãi mãi mà chỉ hỗ trợ trong một giai đoạn để các dân tộc bằng sức mạnh nội sinh của minh tự vươn lên mà để có sức mạnh nội sinh thì phải bắt đầu từ giáo dục và đào tạo. Tại buổi làm việc, nhiều bộ, ngành cũng cho rằng trong thời gian tới Đảng và Nhà nước cần có những chính sách quyết liệt hơn nữa nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa giữa vùng đồng bào các dân tộc ít người

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, thực hiện các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua công tác dân tộc đã có những thay đổi căn bản. Những thành tựu này đã được thể hiện qua các chữ trong Hiến pháp "bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển". Tuy nhiên, qua giám sát và rà soát các chính sách dân tộc, Thủ tướng đã chỉ ra bốn yếu kém cần phải thực hiện trong thời gian tới, mà việc đầu tiên là phải giúp đồng bào các dân tộc ít người phát triển sản xuất. Bởi nếu sản xuất không phát triển thì đời sống của đồng bào sẽ không thể được cải thiện và sẽ khó tạo ra thêm được sự bình đẳng về đời sống. Vì hiện tại tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở 18 nghìn thôn đặc biệt khăn là trên 45%, có nới tới 50%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, sau sản xuất, phải đặc biệt chú trọng tới việc phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, y tế, bảo tồn phát triển văn hóa và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào các dân tộc ít người. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành khi xây dựng chính sách chung cho cả nước trong lĩnh vực mình phụ trách, phải có trách nhiệm đưa ra các chính sách đặc thù để phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi đang có gần 13 triệu người đang sinh sống, vì không có bộ, ngành nào lại không chịu trách nhiệm đối với công tác dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, kết quả của việc thực hiện chính sách dân tộc quyết định tới sự ổn định của đất nước và thể hiện tính ưu việt của chế độ và chỉ có chính sách và thực hiện tốt chính sách dân tộc thì mới tạo ra được sự ổn định về an ninh chính trị, bình đẳng, đoàn kết, tộn trọng và giúp nhau cùng phát triển đất nước. Từ những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp này, tới đây Thủ tướng sẽ ban hành một chỉ thị để đẩy mạnh việc thực hiện thiết thực và có hiệu quả các chính sách dân tộc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI