Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Ngọc Thành-Thứ tư, ngày 11/12/2013 18:02 GMT+7

 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 11 đã khai mạc sáng 11/12 tại Hà Nội.

Nói chuyện với các đại biểu là Lãnh đạo, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Ban cán sự Đảng đoàn trực thuộc Trung ương, các cán bộ tuyên giáo và các báo cáo viên ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 11, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó tiếp tục thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 đã đề ra, đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới theo quan điểm, nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta: "Dựng nước đi đôi với giữ nước", nghĩa là, làm sao cho kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm quán triệt và triển khai thực hiện 4 văn kiện quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vừa qua gồm: “Kết luận về Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”;

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để nắm vững hiểu rõ những chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Trung ương sau đó lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Trung ương ở địa phương, cơ quan và đơn vị mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước