Ngành Tài nguyên Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2014

Đăng Học-Thứ ba, ngày 07/01/2014 20:15 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngành Tài nguyên-Môi trường cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên của đất nước. (Ảnh: VGP)

Sáng nay (7/1), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2014, ngành Tài nguyên Môi trường xác định trọng tâm nhiệm vụ là “Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành”. Theo đó, trước hết tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực. Trong năm vừa qua, theo đánh giá, ngành tài nguyên và môi trường đã góp phần đề Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi song song với quá trình sửa đổi các quy định về quản lý đất đai trong Hiến pháp 1992. Bên cạnh đó, toàn ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm tốt công tác quản lý tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, một số những hạn chế lớn hiện nay là tình trạng một số địa phương còn quá chú trọng tăng trưởng kinh tế, hiệu quả trước mắt, dẫn đến khai thác, sử dụng tài nguyên quá mức, thiếu bền vững, môi trường bị ô nhiễm; khiếu kiện về đất đai tuy có giảm nhưng vẫn còn là vấn đề phức tạp ở nhiều địa phương; công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản còn nhiều tồn tại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường thời gian qua, đồng thời mong muốn toàn ngành cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa kết quả công tác của ngành đóng góp thiết thực và hiệu quả vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Khẳng định nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Bên cạnh việc yêu cầu việc xây dựng, ban hành văn bản pháp luật đồng bộ, sát thực tế, có tính khả thi cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong công tác quản lý Nhà nước, ngành tài nguyên môi trường phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm; đồng thời nâng cao năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược.

Để khai thác và phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển bền vững của đất nước, Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, mà trước hết là về quản lý đất đai, tuyên truyền một cách sâu rộng những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay; đưa nguồn lực đất đai phục vụ thiết thực, hiệu quả cho xây dựng và phát triển đất nước. Về quản lý tài nguyên nước, phải sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên này, quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các quy trình vận hành liên hồ chứa, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy trình vận hành; kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đạt được mục tiêu cắt giảm lũ vào mùa mưa, góp phần cung cấp nước cho sinh hoạt và cho sản xuất của người dân. Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo pháp luật, quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý về công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng tăng cường quản lý nguồn nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo.

Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn và tin tưởng ngành tài nguyên môi trường sẽ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, đóng góp vào thành quả phát triển chung của đất nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước