Phiên họp 16 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Hồng Phúc-Thứ bảy, ngày 13/09/2014 21:39 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Hôm nay (13/9), Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo của Tổ nghiên cứu liên ngành về kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng (liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp trong Mục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN); các Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về một số nội dung cơ bản của của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật dân sự năm 2005.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng các tài liệu phục vụ phiên họp thứ 16. Báo cáo của Tổ nghiên cứu liên ngành về dự thảo nội dung xây dựng Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã đánh giá sát thực với tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian qua, nêu được những quan điểm, định hướng lớn về công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về một số nội dung cơ bản của của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự và Bộ luật dân sự cho thấy việc sửa đổi, bổ sung 2 Bộ luật này là cần thiết. Mục tiêu, quan điểm, nội dung sửa đổi 2 Bộ luật này phù hợp với chủ trương hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự được nêu trong Nghị quyết của Trung ương Đảng, các Nghị quyết và Kết luận Bộ Chính trị cải cách tư pháp đến năm 2020 và những nội dung mới của Hiến pháp năm 2013.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (về công tác tư pháp và cải cách tư pháp), trình Tiểu ban văn kiện Đại hội XII của Đảng. Về việc chỉnh lý dự án Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau cần trình 2 phương án, có lập luận khoa học, thuyết phục đối với mỗi phương án và thể hiện rõ quan điểm của Ban soạn thảo. Cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ những vấn đề mới phát sinh trên cơ sở phù hợp với đường lối của Đảng và Hiến pháp; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nói trên trình Quốc hội vào năm 2015.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay. Đây là thời điểm, là cơ hội rất thuận lợi cho việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp trung ương, các bộ, ngành liên quan cần nắm bắt cơ hội này, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật đã được phân công theo đúng tiến độ; tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao vào quá trình xây dựng, thảo luận và đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là phần về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, thông qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của cải cách tư pháp, thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đảm bảo cải cách tư pháp phải kịp thời, đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới phát triển kinh tế để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước