truyền hình quốc gia

Công bố phát sóng chương trình truyền hình Quốc gia số

Công bố phát sóng chương trình truyền hình Quốc gia số

VTV.vn - "Quốc gia số" sẽ cập nhật các ứng dụng công nghệ mới của Việt Nam và thế giới vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội như Internet kết nối vạn vật hay trí tuệ nhân tạo.