Tuần tra chung

Sẽ thành lập thêm 5 trung tâm chỉ huy chung tại biên giới Malaysia - Indonesia

Sẽ thành lập thêm 5 trung tâm chỉ huy chung tại biên giới Malaysia - Indonesia

VTV.vn - Malaysia và Indonesia sẽ thành lập thêm 5 trung tâm chỉ huy chung dọc biên giới hai nước nhằm đối phó với các hoạt động của các nhóm phiến quân.