Ủy ban Tư pháp

Thiếu sót trong xây dựng luật - cần phân rõ trách nhiệm

Thiếu sót trong xây dựng luật - cần phân rõ trách nhiệm

VTV.vn - Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thẳng thắn nêu rõ những bất cập trong cung cách làm việc của một số cơ quan soạn thảo luật.