vàng Phước Sơn

Hoàn tất thủ tục bảo lãnh nợ của Công ty vàng Phước Sơn

Hoàn tất thủ tục bảo lãnh nợ của Công ty vàng Phước Sơn

VTV.vn - Ngân hàng Việt Á đã có Chứng thư bảo lãnh số nợ 334 tỉ đồng của Công ty vàng Phước Sơn. Chứng thư này đã được Cục Thuế Quảng Nam chấp thuận.