VTVTrip - Du lịch cùng VTV

VTVTrip: Thưởng trà Shan Tuyết ở vùng núi Yên Bái

VTVTrip: Thưởng trà Shan Tuyết ở vùng núi Yên Bái

VTV.vn - Cảm giác bình mình giữa Mặt trời sáng tỏ, hái búp chè nơi đây cùng người dân tộc sống nơi đây thực sự là một trải nghiệm khó quên.