vùng giáp ranh

Nguy cơ lây bệnh lở mồm long móng từ buôn phân bò

Nguy cơ lây bệnh lở mồm long móng từ buôn phân bò

VTV.vn - Buôn bán phân bò ngay vùng có bò bệnh được xem là nguy cơ lớn nhất bệnh lở mồm long móng. Thói quen mua bán phân bò ở những vùng có bệnh vẫn diễn ra và không hề kiểm soát.