vùng trồng hồ tiêu

Liên kết phát triển hồ tiêu để tránh đà tụt giá "không phanh"

Liên kết phát triển hồ tiêu để tránh đà tụt giá "không phanh"

VTV.vn - Liên kết sản xuất sạch là điều mà ngành hồ tiêu bắt buộc phải làm để tránh đà giảm giá và giúp nông dân không rơi vào vòng xoáy trồng rồi chặt.