Lại rơi thanh sắt tại dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 06:19 GMT+7