xăng E5

Bài toán xăng E5: Giải thế nào để hút khách hơn?

Bài toán xăng E5: Giải thế nào để hút khách hơn?

VTV.vn - Xăng E5 đã hoàn toàn thay thế xăng A92 từ đầu năm, đến nay xăng E5 đã dần thành một lựa chọn thay thế cho loại xăng quen thuộc.