[KT] Chặng 6 Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019: Im Jaeyeon về nhất chặng!

BAN THỂ THAOCập nhật 11:42 ngày 06/09/2019

VTV.vn - Cua-rơ Im Jaeyeon (Korail Cycling Team) đã là người xuất sắc giành chiến thắng tại chặng 6 Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 có lộ trình từ Quảng Bình đến Huế.


KẾT QUẢ CHẶNG 6 GIẢI XE ĐẠP QUỐC TẾ VTV CÚP TÔN HOA SEN 2019

Nhất chặng: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Hạng 2: El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard)

Hạng 3: Alexander Cools (Global Cycling Team)

Hạng 4: Mathew Upton (Velofit Australia)

Hạng 5: Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai)


Sprint 1:

Về nhất: Im Jaeyeon

Về thứ 2: Ngô Văn Phương (Hà Nội)

Về thứ 3: Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp)

Về thứ 4: El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard)


Sprint 2:

Về nhất: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Về thứ 2: El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard)

Về thứ 3: Alexander Cools (Global Cycling Team)

Về thứ 4: Mathew Upton (Velofit Australia)


CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN

Áo vàng: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Áo xanh: Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai)

Áo trắng: Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời)


Lên trên