tôn Hoa Sen

Tập đoàn Hoa Sen khánh thành giai đoạn I nhà máy tại Yên Bái

Tập đoàn Hoa Sen khánh thành giai đoạn I nhà máy tại Yên Bái

VTV.vn - Đây là nhà máy thứ 5 của Tập đoàn Hoa Sen tại miền Bắc và là nhà máy thứ 11 của Tập đoàn trên khắp cả nước.