Xét nghiệm máu

Đội bóng nhí Thái Lan đã cố gắng đào hang Tham Luang suốt 10 ngày để tìm đường ra

Đội bóng nhí Thái Lan đã cố gắng đào hang Tham Luang suốt 10 ngày để tìm đường ra

VTV.vn - Đội bóng thiếu niên Thái Lan khẳng định sau khi bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, họ đã phải đào hang để tìm đường ra ngoài.