xuất khẩu cá da trơn

Cá tra Việt Nam được công nhận quản lý tương đương tại Mỹ

Cá tra Việt Nam được công nhận quản lý tương đương tại Mỹ

VTV.vn - Việt Nam là một trong 3 nước đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu cá da trơn sang Mỹ từ đầu tháng 3/2018 cùng với Trung Quốc và Thái Lan.