Yến Sào Khánh Hòa

Lễ hội Yến sào năm 2018

Lễ hội Yến sào năm 2018

VTV.vn - Cứ vào ngày mùng 10/5 âm lịch hàng năm, những người đang làm công việc liên quan đến ngành yến sào lại tụ hội về đảo Yến Hòn Nội, tỉnh Khánh Hòa.