biểu giá điện

Thay đổi về biểu cơ cấu giá điện

Thay đổi về biểu cơ cấu giá điện

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đã xây dựng kịch bản điều hành giá điện và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện.