Bộ trưởng Bộ Nội

Siết chặt kỷ luật công vụ

Siết chặt kỷ luật công vụ

VTV.vn - Quyết định thành lập tổ công tác về kiểm tra công vụ là giải pháp quan trọng nhằm chấn chỉnh, siết chặt lại kỷ luật công vụ.