cánh đồng muối

Bấp bênh cuộc sống diêm dân sau vụ muối

Bấp bênh cuộc sống diêm dân sau vụ muối

VTV.vn - Vụ sản xuất muối đã kết thúc kể từ tháng 9 ở Nam Trung bộ. Đây là vụ muối tồi tệ nhất trong vòng nhiều năm qua khi có vùng suốt một năm chẳng thu được lứa muối nào.