cắt giảm nhân công

Hệ thống lưới điện thông minh: Lợi ích nhiều mặt

Hệ thống lưới điện thông minh: Lợi ích nhiều mặt

VTV.vn - Tổng công ty điện lực miền Nam đã đầu tư một hệ thống lưới điện thông minh, có thể giúp xử lý sự cố ngay lập tức trong một số tình huống.