Câu chuyện khởi nghiệp

Doanh nhân và hội nhập: Câu chuyện khởi nghiệp của Tiến sĩ kinh tế 7x

Doanh nhân và hội nhập: Câu chuyện khởi nghiệp của Tiến sĩ kinh tế 7x

VTV.vn - Tiến sĩ Lưu Hải Minh là một hình mẫu của một nhà khoa học đam mê và một doanh nhân có sự nhạy bén trong kinh doanh.