cây trồng chủ lực

Quảng Nam phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn còn nhiều bất cập

Quảng Nam phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn còn nhiều bất cập

VTV.vn - Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ địa phương phát triển sản phẩm công nghiệp-nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, song vẫn còn nhiều hạn chế.