chất lượng bệnh viện

20% nhà vệ sinh bệnh viện bẩn

20% nhà vệ sinh bệnh viện bẩn

VTV.vn - Dù các cơ sở y tế đã có những cố gắng thay đổi nhưng hiện vẫn còn gần 20% cơ sở y tế có nhà vệ sinh bẩn.