chất thải độc hại

Có hay không việc công đoạn luyện cốc của Formosa phát sinh các chất thải độc hại?

Có hay không việc công đoạn luyện cốc của Formosa phát sinh các chất thải độc hại?

Trong những ngày qua đã có một số thông tin cho rằng: trong công đoạn luyện cốc của Formosa đang phát sinh các chất thải độc hại như dioxin, fuaran vượt quá ngưỡng cho phép.