chính sách bảo hiểm xã hội

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước