Chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Phương Mai (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 28/05/2015 19:31 GMT+7

VTV.vn- Ban tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hôm nay (28/5), tại Hà Nội, Ban tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, Đồng chí Tô Huy Rứa trình bày những nội dung cơ bản việc triển khai Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu Ban chấp hành trung ương khóa XII. Trong đó đặt ra 4 yêu cầu cụ thể nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng Ban chấp hành Trung ương khóa XII là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển.          .

Về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, phương hướng công tác nhân sự nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn. Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, có đạo đức cách mạng, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn bó mật thiết với nhân dân; nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động; không tham nhũng, quan liêu, lợi ích nhóm; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đặc biệt lần này, phương hướng công tác nhân sự cũng yêu cầu: Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII những người có một trong các khuyết điểm về: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, không công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn; bảo thủ trì trệ, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự, bầu ra các cơ quan lãnh đạo mới của khóa XII, đây là một trong những vấn đề có tính quyết định đường lối lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đường lối, quan điểm, phương hướng nhiệm vụ chính trị mà xem xét nhân sự. Tổng Bí thư phân tích công tác cán bộ, nhân sự là vấn đề rất khó vì liên quan đến đánh giá xem xét vấn đề con người, do đó phải đặc biệt chú trọng đến yêu cầu, tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình để chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan lãnh đạo cao nhất cấp ủy, của địa phương của ban bộ, ban ngành, và Ban chấp hành Trung ương. Chính vì vậy, Trung ương, Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự làm rất cẩn thận trong quá trình xây dựng Phương hướng công tác nhân sự và trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm 6 nhiệm kỳ từ Đại hội VI năm 1986 đến nay.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu trong qua trình triển khai công tác nhân sự thì quy trình giới thiệu nhân sự có ý nghĩa quan trọng, không thể xem nhẹ, làm tốt khâu đầu tiên thì các khâu sau sẽ tốt, do vậy cần tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa những chỉ thị, văn bản Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh trong quy trình thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng tới đây đòi hỏi sự công tâm, trong sáng của những người làm công tác cán bộ, đồng thời phải quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn, yêu cầu của công tác nhân sự, cũng như phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cùng với việc tổ chức quán triệt đến các cấp, các cơ quan, ban ngành Trung ương và các địa phương, cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thật tốt phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước