Chuyện nhà nông

Chuyện nhà nông: với nông nghiệp: Mùa nhãn về

Chuyện nhà nông: với nông nghiệp: Mùa nhãn về

VTV.vn - Về Hưng Yên, những ngày này, đến đâu cũng thấy cảnh nông dân phấn khởi thu hoạch nhãn lồng đang độ chín rộ.