cổ đông lớn

Quỹ ngoại Tundra Vietnam Fund liên tục bị xử phạt hành chính

Quỹ ngoại Tundra Vietnam Fund liên tục bị xử phạt hành chính

VTV.vn - Tundra Vietnam Fund liên tục bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với lỗi báo cáo không đúng thời hạn giao dịch cổ phiếu.