Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/10/2016 18:22 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây hậu quả khôn lường.

5 năm qua, gần 74.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có cả những đảng viên do Trung ương quản lý. Nếu như trong những nhiệm kỳ trước, những biểu hiện của suy thoái chỉ là những biểu hiện nhỏ lẻ thì gần đây, tình trạng này ngày một gia tăng và trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội.

Tại Hội nghị Trung ương vừa diễn ra tuần qua, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã nhận định: "Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đây cũng là lý do Trung ương tiếp tục ban hành một nghị quyết mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng".

Đánh giá cao việc Trung ương ban hành nghị quyết, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cho rằng: Để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cùng với quyết tâm chính trị, Đảng phải khẳng định bằng những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, trong cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng, đặc biệt là từ Đại hội VIII đến nay, Đảng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị và lối sống. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước