Thừa sinh viên cử tuyển, thiếu cán bộ người dân tộc

Thời sự VTV (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/10/2014 14:35 GMT+7

Công tác cử tuyển phải gắn với quy hoạch cán bộ địa phương. (Ảnh: VTV News)

Tình trạng sinh viên cử tuyển dư thừa, chưa được bố trí việc làm đang diễn ra ở nhiều địa phương. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số lại vẫn thiếu.

Cán bộ cử tuyển: Ngành thừa, ngành thiếu

Theo báo cáo giám sát thực hiện chính sách tuyển sinh đào tạo và sử dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, sự dư thừa cán bộ, sinh viên người dân tộc thiểu số diễn ra ở rất nhiều địa phương trên cả nước.

Tại tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2004-2012, 614 học sinh, sinh viên cử tuyển tốt nghiệp nhưng mới chỉ bố trí công việc được 114 trường hợp. Tỉnh Kon Tum cũng vẫn còn 124 trên tổng số 626 trường hợp cử tuyển chưa được bố trí từ năm 2005 - nay.

Tương tự, tỉnh Thái Nguyên cũng mới bố trí được 67/97 trường hợp trong giai đoạn 2010 - 2013… Tại tỉnh Hòa Bình, từ năm 2005 - 2013, tổng số 349 người được cử đi đào tạo cử tuyển, nhưng đến nay mới chỉ có 140 người được tuyển dụng.

Theo ông K’sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nhiều địa phương cử tuyển nhiều người đi học một ngành nhưng nhiều ngành cần cán bộ thì lại không có người đi học. Do đó, dẫn đến việc dư thừa những sinh viên cử tuyển tốt nghiệp.

Ông K’sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. (Ảnh: VTV News)

Ông K’sor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. (Ảnh: VTV News)

Cử tuyển cần gắn chặt với quy hoạch nhân lực...

Công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để tạo ra đội ngũ cán bộ địa phương hiểu cơ sở và nắm cơ sở. Chính sách ưu tiên cử tuyển đại học đối với con em người dân tộc thiểu số, nhằm tạo ra một nguồn cán bộ lâu dài có chất lượng cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đông các đồng bào dân tộc.

Cử tuyển là một giải pháp quan trọng để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự đem lại hiệu quả, điều quan trọng là phải tiếp tục có một sự thay đổi trong cách làm. Công tác cử tuyển cần gắn chặt với việc bố trí sử dụng và trước hết, phải gắn với quy hoạch cán bộ địa phương. Chỉ có vậy, chính sách cử tuyển mới tạo ra một nguồn cán bộ trẻ người dân tộc phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để tìm hiểu về vấn đề này, mời quý vị theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay qua VIDEO dưới đây:

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

TIN MỚI