MobiFone triển khai chuyển đổi bộ hòa mạng

Nguyễn Trần-Thứ sáu, ngày 28/02/2014 16:34 GMT+7

Để quản lý hiệu quả tài nguyên số quốc gia, MobiFone đã ban hành chính sách về thời hạn sử dụng của các bộ hòa mạng trả trước của MobiFone.

Từ ngày 01/03/2014, MobiFone sẽ triển khai chuyển đổi bộ hòa mạng cho đại lý, khách hàng hoặc thu hồi để tái sử dụng

Để quản lý hiệu quả tài nguyên số quốc gia, năm 2011 MobiFone đã ban hành chính sách về thời hạn sử dụng của các bộ hòa mạng trả trước của MobiFone. Qua đó, các bộ hòa mạng do MobiFone phát hành năm 2011, nếu không kích hoạt sử dụng sẽ có thời hạn tới hết 31/12/2013. Tiếp đó, MobiFone đã gia hạn thời hạn sử dụng cho các bộ hòa mạng chưa kích hoạt tới 28/02/2014. Từ ngày 01/03/2014, MobiFone sẽ triển khai chuyển đổi bộ hòa mạng cho đại lý, khách hàng hoặc thu hồi để tái sử dụng.

Đối với bộ hòa mạng phát hành trước ngày 01/08/2011

Các bộ hòa mạng trả trước do MobiFone phát hành từ trước ngày 01/08/2011 chưa được kích hoạt sẽ có thời hạn sử dụng đến 24h00 ngày 28/02/2014. Từ ngày 01/03/2014 tới 31/05/2014, các bộ hòa mạng này được quyền khai báo chuyển đổi sang bộ hòa mạng khác theo quy định của MobiFone và có thời hạn sử dụng tới 31/12/2014.

MobiFone sẽ thu hồi các bộ hòa mạng phát hành trước ngày 01/08/2011 trong các trường hợp sau:

- Từ 01/06/2014, nếu các bộ hòa mạng này không chuyển đổi theo quy định của MobiFone thì sẽ được thu hồi.

- Từ 01/01/2015, các bộ hòa mạng sau khi chuyển đổi, nếu vẫn chưa kích hoạt sử dụng sẽ được MobiFone thu hồi.

Đối với bộ hòa mạng phát hành từ ngày 01/08/2011 tới 31/12/2011

Những bộ hòa mạng phát hành từ 01/08/2011 tới 31/12/2011 có thời hạn sử dụng được ghi trên vỏ bộ hòa mạng là tới 31/12/2013. Thời hạn sử dụng này đã được MobiFone ghi trên các bộ hòa mạng trả trước đã phát hành đồng thời được thông báo đầy đủ cho các đại lý khi mua hàng. MobiFone đã gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 28/02/2014. Sau thời điểm trên, nếu các thuê bao này không được kích hoạt sẽ được MobiFone thu hồi để tái sử dụng.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên số của quốc gia, đồng thời tránh tình trạng đầu cơ, giữ số, MobiFone đã ban hành quy định về thời hạn sử dụng đối với những bộ hòa mạng trả trước của MobiFone. Ngay khi ban hành chính sách này năm 2011, MobiFone đã thông báo cho các Đại lý mua hàng được biết. Đại lý và khách hàng của MobiFone có thời gian hơn 02 năm để thực hiện đăng ký, kích hoạt những số điện thoại chưa sử dụng.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó tổng Giám đốc MobiFone cho biết, theo quy định đã được MobiFone công bố từ năm 2011, những bộ hòa mạng được phát hành trước ngày 01/08/2011 nếu không được kích hoạt sẽ được thu hồi sau ngày 31/12/2013. MobiFone đã gia hạn đến hết 28/02/2014 mới thu hồi những bộ hòa mạng này. Để hỗ trợ các đại lý và khách hàng, MobiFone ban hành thêm chính sách chuyển đổi sang bộ hòa mạng khác.

Việc kéo dài thời hạn thu hồi bộ hòa mạng để các đại lý và khách hàng có thêm thời gian để tiêu thụ và kích hoạt những bộ hòa mạng chưa được kích hoạt. Với việc kéo dài thời hạn thu hồi bộ hòa mạng như trên, các đại lý và khách hàng đã có khoảng thời gian từ 24 tháng tới 40 tháng kể từ ngày MobiFone thông báo chính sách để kích hoạt các bộ hòa mạng đã mua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước