đường ngang

Lưu ý khi đi qua đường ngang giao đường sắt

Lưu ý khi đi qua đường ngang giao đường sắt

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn cho chính mình, quý vị cần tuân thủ một số quy định sau đây, khi đi qua đường ngang: