giảm thiểu rủi ro

NHNN quyết liệt lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng

NHNN quyết liệt lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đang quyết liệt lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng bằng những quy định pháp lý chặt chẽ.