hoạt động giáo dục

Khởi động Tháng thanh niên 2018

Khởi động Tháng thanh niên 2018

VTV.vn - Trong Tháng Thanh niên sẽ có các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo".