học sinh lớp 1

Nghịch lý: Đô thị hóa và cơ sở vật chất giáo dục

Nghịch lý: Đô thị hóa và cơ sở vật chất giáo dục

VTV.vn - Đô thị hóa là một quá trình tất yếu của xã hội, tuy nhiên để phát triển hài hòa cần sự đồng bộ hóa ở nhiều lĩnh vực. Hệ quả từ việc này là không đáp ứng nhu cầu học tập.