hợp đồng BT

Cơ chế đổi đất lấy hạ tầng tại các dự án BT

Cơ chế đổi đất lấy hạ tầng tại các dự án BT

VTV.vn - Việc triển khai một hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và quy trình để nhà đầu tư được đối ứng đất liệu có dễ dàng?