hợp tác xã kiểu mới

Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế

Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế

VTV.vn -Sáng 7/7 tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 24 ngày Hợp tác xã quốc tế của LHQ với thông điệp "Phát triển HTX bền vững thông qua cơ hội hợp tác".