khiếu nại tố cáo

Những góc nhìn về Luật khiếu nại tố cáo

Những góc nhìn về Luật khiếu nại tố cáo

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 5 lần này, Quốc hội khóa 14 sẽ dành phần lớn thời gian cho việc xem xét và thông qua 9 luật và dự thảo nghị quyết, trong đó có Luật Tố cáo sửa đổi.