môi trường Việt Nam

Sinh viên Pháp - Việt cùng làm báo về môi trường Việt Nam

Sinh viên Pháp - Việt cùng làm báo về môi trường Việt Nam

VTV.vn - Thông qua dự án hợp tác giữa hai trường đại học, các sinh viên Pháp và Việt Nam đã làm ra những tác phẩm báo chí thực thụ về chủ đề môi trường.