Mỹ Đức

Hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội vẫn bị nước lũ cô lập sau vỡ đê

Hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội vẫn bị nước lũ cô lập sau vỡ đê

VTV.vn - Đến thời điểm này, hàng nghìn hộ dân của 2 huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn đang bị nước lũ cô lập.