ngành mía đường Việt Nam

Ngành mía đường gặp khó khi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực

Ngành mía đường gặp khó khi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực

VTV.vn - Một lần nữa, những yếu kém của ngành mía đường càng lộ rõ khi năm nay, Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực.