nghệ sĩ violon

Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc mang âm nhạc Pháp đến Hà Nội

Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc mang âm nhạc Pháp đến Hà Nội

VTV.vn - Nghệ sĩ violon Stéphane Trần Ngọc sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ dương cầm Trần Thái Linh trong khuôn khổ hoạt động hợp tác văn hóa Pháp - Việt ngày 1/9 .