Nghị định 67

Chậm hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm tàu cá

Chậm hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm tàu cá

VTV.vn - Nhiều ngư dân Nam Trung bộ đã rơi vào tình cảnh khó khăn khi phải ngược xuôi vay mượn để đủ tiền mua bảo hiểm tàu cá.