người đi vay

Thận trọng với cho vay ngang hàng

Thận trọng với cho vay ngang hàng

VTV.vn - Cho vay ngang hàng là một hình thức cho vay mới nhưng nhiều rủi ro khi cả người đi vay và người cho vay sẽ khó nhận được sự bảo vệ của pháp luật khi có tranh chấp xảy ra.