nhà xã hội

Đà Nẵng cấm chuyển nhượng nhà xã hội: Nhiều hộ không đồng tình

Đà Nẵng cấm chuyển nhượng nhà xã hội: Nhiều hộ không đồng tình

VTV.vn - Trước việc Đà Nẵng cấm chuyển nhượng nhà xã hội, nhiều hộ bức xúc và cho rằng quy định này là không hợp lý.