nợ lương công nhân

Quảng Nam tìm hướng xử lý nhà máy sô đa nợ 3000 tỷ đồng

Quảng Nam tìm hướng xử lý nhà máy sô đa nợ 3000 tỷ đồng

VTV.vn - Một viễn cảnh đẹp là nhà máy sô đa công suất 200 tấn/năm, giải quyết việc làm hơn 500 lao động, đóng ngân sách mỗi năm 60 tỷ đồng. Song mới thử nghiệm, đã dừng hoạt động.