Nước miễn phí

Cụ già cho nước miễn phí giữa vùng hạn mặn

Cụ già cho nước miễn phí giữa vùng hạn mặn

VTV.vn - Giữa vùng hạn mặn, có nơi bán nước ngọt với giá 200.000 đồng/m3, riêng cụ bà 80 tuổi Nguyễn Thị Hưỡn thì miễn phí cung cấp nước cho dân.