quan hệ đối tác

Việt Nam - New Zealand đạt kim ngạch thương mại 1,7 tỉ USD vào năm 2020

Việt Nam - New Zealand đạt kim ngạch thương mại 1,7 tỉ USD vào năm 2020

VTV.vn - Việt Nam và New Zealand nhất trí đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 1,7 tỉ USD vào năm 2020.